PROGRAMSERIE FÖR UR

Svensk demokrati 100 år

En serie i åtta delar som berättar om folkrörelser, människors kamp och livsöden under demokratins utveckling. Via brev från arkiven hör vi röster från de vanliga människor som påverkats av klubbslagen i maktens korridorer – eller själva ändrat på historiens gång.

ROLL: Redaktör, produktion av Munck för UR/P1
ÅR: 2021