Stora ideer

PODD

Stora idéer med Sverker Sörlin – podcast för Arena idé

Professor Sverker Sörlin med gäster söker det som rör sig under det dagspolitiska. Ofta i form av ideologi eller politisk teori. Ibland finns det politiska på oväntade platser. Vilken är trädgårdens politik? Fruktsfatets? Eller träningens?

ROLL: Produktion, format, klippning
ÅR: Pågående